O przedszkolu

Przedszkole Nr 42 „Pod Modrzewiem” położone jest w gdyńskiej dzielnicy Obłuże Górne, przy ul. Płk. Dąbka 199a. Założone zostało w 1984 r. Posiada sześć przestronnych, słonecznych sal, przystosowanych do wzrostu i możliwości małego dziecka. Wyposażenie sal w atrakcyjne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci pomoce dydaktyczne, sprzyja możliwie najpełniejszemu przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Kąciki zabaw oraz zabawki odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zachęcają do podejmowania różnorodnych aktywności.
Duży, bezpieczny, pełen zieleni i sprzętu adekwatnego do wieku dzieci ogród przedszkolny, zachęca do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu i pomaga szerzyć promowany w przedszkolu zdrowy styl życia.
Nauczyciele świadomie i z pełnym zaangażowaniem realizują podstawę programową, wspomagając rozwój dzieci, dbając o ich bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny, zaspokajając ich potrzebę akceptacji i zrozumienia. Sprawą nadrzędną jest indywidualizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, czemu sprzyja określenie (przy współpracy z rodzicami) mocnych stron dzieci, ich zdolności i zainteresowań, a następnie rozwijanie dziecięcych pasji podczas warsztatów i uczestnictwa w kołach zainteresowań.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, inicjują działania sprzyjające rozwojowi ich dzieci, a także biorą czynny udział w proponowanych i realizowanych na terenie przedszkola licznych projektach.

Zapraszamy na naszego Facebooka- TUTAJ -