Badanie społeczne

Ostatnia zmiana: 22 maja 2024 przez: admin

Miasto Gdynia realizuje badanie społeczne na rzecz opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi na lata 2024-2026, którego głównym celem jest diagnoza zjawiska cyberprzemocy oraz uzależnienia od korzystania z urządzeń elektronicznych i/lub Internetu, a także wskazanie odpowiednich działań profilaktycznych. W związku z powyższym, zapraszamy do wypełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, link poniżej

https://www.webankieta.pl/ankieta/1220625/ankieta-dla-rodzicow-uczniow-szkol-z-terenu-miasta-gdyni.html

Zapraszamy na naszego Facebooka- TUTAJ -