Informacja dotycząca systemu ewidencji dziecka w przedszkolu

Ostatnia zmiana: 8 kwietnia 2019 przez: admin

  1. W Przedszkolu nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni obowiązywać będzie elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu.
  2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadzi się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Biała Karta Przedszkola)
  3. Karta Mieszkańca wydawana jest nieodpłatnie po wcześniejszym rejestracji na stronie https://karta.miasto.gdynia.pl/
  4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
  5. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola.
  6. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka.
  7. W przypadku uczestniczenia rodzica (prawnego opiekuna) razem z dzieckiem w uroczystościach, imprezach przedszkolnych rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola należy dokonać po uroczystości, imprezie tj. po zakończeniu świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole.
  8. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola a godzina wyjścia nie została zgłoszona nauczycielowi czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola.
  9. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola i godzina wejścia nie zostanie podana nauczycielowi a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola.
  10. W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielowi. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej Karty Mieszkańca lub Białej Karty Przedszkola. Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi, który dokona zapisu w papierowym rejestrze czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Zapraszamy na naszego Facebooka- TUTAJ -