Wycieczka do Centrum Nauki Experyment

Dzieci uczestniczyły w zajęciach „Nie bój się robaczku” – uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych dla najmłodszych, uczestniczyły w doświadczeniach laboratoryjnych, w odkrywaniu świata za pomocą mikroskopu. Cel – łączenie nauki i zabawy. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw.